کلیدواژه‌ها = ادارات ورزش
تعداد مقالات: 1
1. اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-205

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی