کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 313-329

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی