کلیدواژه‌ها = فن‌آوری اطلاعات
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-263

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی