کلیدواژه‌ها = تجاری سازی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 367-385

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش