کلیدواژه‌ها = عملکرد فردی
تعداد مقالات: 1
1. نقش برندسازی کارفرما بر عملکرد فردی و سازمانی نیروی انسانی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 405-420

محمد حسین قربانی؛ فاطمه معظمی گودرزی؛ حمید رضا صفری جعفرلو