نویسنده = علی فهیمی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تدوین برنامه راهبردی ورزش دانش‌آموزی دختران دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 315-331

حمیده شریعتی؛ مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ انوشیروان کاظم نژاد