نویسنده = مهرعلی همتی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-194

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


2. تأثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 275-287

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ محمد رحیم رمضانیان؛ میثاق حسینی کشتان