کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 4
1. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-223

10.22044/shm.2020.5172.1449

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


2. ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-137

10.22044/shm.2015.609

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا


3. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-33

10.22044/shm.2014.544

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش


4. ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-71

10.22044/shm.2014.276

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر