کلیدواژه‌ها = ادارات ورزش و جوانان
تعداد مقالات: 11
1. تدوین الگوی جانشین‌پروری با رویکرد نظریه داده بنیاد در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 163-181

10.22044/shm.2021.10134.2281

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد؛ داود نصر اصفهانی


2. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-223

10.22044/shm.2020.5172.1449

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


6. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-65

10.22044/shm.2018.5500.1497

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


8. ارتباط بین میزان فعالیت جسمانی و اخلاق کار: مطالعه موردی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-92

10.22044/shm.2015.714

اسفندیار خسروی زاده؛ عابد حقدادی؛ اکرم کمانکش


9. تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-80

10.22044/shm.2015.604

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم


10. ارتباط بین مدیریت روابط با مشتری و رضایت مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 129-137

10.22044/shm.2015.609

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ سید رضا حسینی نیا


11. رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 147-156

10.22044/shm.2014.285

خسرو خضرپور؛ محمد مازیاری؛ رضا صابونچی