کلیدواژه‌ها = توسعه ورزش
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 331-349

10.22044/shm.2020.8665.2029

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده


2. طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-234

10.22044/shm.2018.4125.1279

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث