کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی شایستگیهای محوری اعضای هیات علمی در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1399

میثم نوری خان یوردی؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


2. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور