کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-17

10.22044/shm.2020.8079.1932

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا محمد کاظمی


2. طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 367-385

10.22044/shm.2020.7856.1882

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


3. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

10.22044/shm.2019.7342.1790

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور