کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 367-385

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش


2. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 89-107

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور