کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 7
3. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-65

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


5. تبیین نقش معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-85

مریم سیری پلشت؛ مریم مالکی؛ مهدی حسین زاده؛ علیرضا بخشی زاده


6. تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-80

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم


7. ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-9

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم