کلیدواژه‌ها = مشارکت ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل توسعه مشارکت ورزشی (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-234

نوشین بنار؛ صلاح دستوم؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ فاطمه محدث