کلیدواژه‌ها = سازمان های ورزشی
تعداد مقالات: 3
1. نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 45-59

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری


2. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-49

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی