کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 351-366

فریبا رافعی دهکردی؛ رسول نظری؛ رحیم رمضانی نژاد


2. طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

کیوان موسوی چشمه کبودی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


3. تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به‌کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور (نظریه زمینه‌ای)

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 185-205

علیرضا خادم لو؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار؛ وحید ساعت چیان