تعداد مقالات: 142

2. رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

10.22044/shm.2014.542

رحیم رمضانی نژاد؛ سعید مهرابی دلجو؛ سید مهدی محمدی؛ کاظم هژبری


3. بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-12

10.22044/shm.2016.707

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار


5. تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-17

10.22044/shm.2018.4459.1336

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان


6. طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

10.22044/shm.2019.5216.1453

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری


8. تعیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-80

10.22044/shm.2015.604

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم


9. شناسایی عوامل فشار زای شغلی فردی و سازمانی معلمان تربیت بدنی استان کردستان و ارائه مدل

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-94

10.22044/shm.2014.279

سعید صادقی بروجردی؛ لاله رامین؛ حمیده حسامی


10. مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و سازمان ورزش شهرداری مشهد بر اساس مدل وایزبورد

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-119

10.22044/shm.2016.830

احمد محمودی؛ فرزاد غفوری؛ مهران میزانی؛ محسن کوثری پور


11. تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22044/shm.2017.4983.1402

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان


12. مدل تاثیر سیاست‌های مدیریت منابع انسانی و پیامدهای آن بر عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

دوره 5، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-185

10.22044/shm.2018.5836.1544

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سید نصرالله سجادی؛ حبیب هنری


13. نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیوم‌های فوتبال

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-194

10.22044/shm.2019.7068.1747

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


14. نقش مدیریت ارتباط با مشتری بر میزان مشتری‌مداری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-223

10.22044/shm.2020.5172.1449

سیدرضا حسینی نیا؛ ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


15. بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 11-24

10.22044/shm.2013.273

نوشین بنار؛ نسرین احمدی؛ فریبا کریمی


16. سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مطالعه موردی (دبیران تربیت‌بدنی شهرستان‌های استان تهران)

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-21

10.22044/shm.2014.543

سمانه خمارباقی؛ لیلا صباغیان راد؛ علی محمد امیرتاش؛ دنیا پاداش


17. انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-23

10.22044/shm.2016.708

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا


20. رابطۀ جامعه پذیری سازمانی و تعهد روانشناختی بازیکنان به تیم های فوتبال اصفهان

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-33

10.22044/shm.2018.5079.1427

کیومرث شهبازی راد؛ احمدعلی آصفی؛ مهدی سلیمی


22. تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

10.22044/shm.2015.605

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی


24. تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزش گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 121-136

10.22044/shm.2016.831

شهرام عبدی؛ مصطفی زنگی آبادی؛ مهدی طالب پور


25. شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-177

10.22044/shm.2017.4589.1358

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری