تبیین رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه از دیدگاه اعضای فدراسیون‌های برتر المپیکی ایران

محمد هادی قاسمی؛ علی اصغر درودیان؛ سیده شادی مرتضوی

دوره 2، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 59-69

https://doi.org/10.22044/shm.2014.547

چکیده
  هدف: جو سازمانی، یکی از ویژگی­های مهم مجموعه­های نظام­مند انسانی است و ارزیابی آن به شناخت عوامل متنوع بر هر سازمانی کمک‌ می­کند. از این­رو، هدف از تحقیق حاضر، مطالعه رابطه جو سازمانی و اعتماد دوگانه (افقی ـ عمودی) از دیدگاه اعضای فدراسیون­های برتر المپیکی ایران (کشتی، وزنه­برداری، تکواندو و دو و میدانی) بود. روش­شناسی: ...  بیشتر