فرآیند داوری

داوری مقالات در این نشریه بصورت بسته انجام می پذیرد و اسامی نویسندگان برای داور و اسامی داوران برای نویسندگان مخفی است.

بررسی مقالات در این نشریه به این صورت است که ابتدا مقاله بر اساس استاندارد نشریه بررسی میگردد و در صورت تأیید برای سردبیر ارسال می گردد.

مقالات اگر با محتوای نشریه همخوانی داشته باشند و دارای نوآوری و یا پیشنهادات کاربردی در جهت پیشبرد اهداف نشریه باشند برای داوران ارسال می‌گردد در غیراینصورت بدون ورود به پروسه داوری اعلام رد می شود.

مقاله تأیید شده سردبیر، برای سه داور ارسال می‌گردد و با دریافت دو رأی مشابه نتیجه مقاله به سردبیر گزارش می‌شود.

تصمیم نهایی در خصوص رد یا پذیرش مقاله بعهده سردبیر و اعضای هیئت تحریریه می باشد.

 

الزامات اخلاقی داوران

داور باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح برای سردبیر درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.

استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح درباب میزان تناسب مقاله برای چاپ در مجله از دیگر خصوصیات داوران است.
داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

- مقالاتی که در حوزة تخصصی ایشان نیست

- مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

- مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

- مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

معیارهای داوری مقالات

  • مستند بودن مقاله و بهره وری از یافته های مدرن
  • روش علمی تحقیق (مقدمه هدف طرح مساله نتیجه گیری)
  • میزان نوآوری و ابتکاری بودن 
  • ضرورت و اولویت موضوع
  • رعایت اصول نگارش 
  • انسجام و شیوایی مقاله 
  • کمیت حجم مقاله
  • کیفیت منابع و مآخذ

همخوانی عنوان با محتوای مقاله

نام داور رشته تخصصی
Ali Meskaryan
مهدی آزادان
علی اکبر آقائی
سعید آیباغی اصفهانی
اکرم اصفهانی نیا
رضا اندام
هادی باقری
ناصر بای
ابوالفضل بجانی
حسن بحرالعلوم
محمد رضا برومند
محمد رضا برومند
مهدی بشیری
نوشین بنار
نوشین بنار
حسین پورسلطانی زرندی
محمد پورکیانی
سعید تابش
علی چوری
سید رضا حسینی نیا
اسفندیار خسروی زاده
مرتضی دوستی
نازنین راسخ
مجتبی رجبی
امین رشید لمیر
رحیم رمضانی نژاد
محمد ریحانی
حسین زارعیان
عباس سبحانی
سپیده شبانی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
رضا شجیع
غلامرضا شعبانی بهار
کیوان شعبانی مقدم
شهرام شفیعی
طهماسب شیروانی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
سعید صادقی بروجردی
حمیدرضا طاهری
بیتا عرب نرمی ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
سید مرتضی عظیم زاده
حسین عیدی
فرزاد غفوری
رسول فرجی
فرزام فرزان
مسعود فریدونی
سمیرا فیضی
جواد قاسمی روشناوند ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
جواد کریمی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
زهرا کریمی مدیریت منابع انسانی در ورزش شامل کارکنان حقوق بگیر، نیروهای داوطلب و مشتریان
محمد کشتی دار
سارا کشکر
معصومه کلاته سیفری
حمید رضا گوهر رستمی
سردار محمدی
الهه مدادی نانسا
لیلا مرتضائی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
فرزانه مظلومی سوینی مدیریت راهبردی منابع انسانی در ورزش
ژاله معماری مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
مینا ملائی
امیر منتظری
قاسم مهرابی
زهرا سادات میرزا زاده
مهتاب ناصح
مهدی ناظمی
بهبود یاریقلی
علی یعقوبی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
مظفر یکتایار ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
جواد یوسفیان مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت پذیر در ورزش