آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 318
تعداد پذیرش 70
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 105

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 28727
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18735
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 173 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 24 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 22 %