اصول کلّی

پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی خود را در حوزه‌­ی مدیریت منابع انسانی در ورزش برای بررسی و چاپ به نشریه ارسال کنند.

مقالات ارسال‌شده باید پژوهشی (Original article) یا مروری (Review) باشند.

مقالۀ مروری، فقط از پژوهشگران مجرّب و مسلّط به موضوع مقاله پذیرفته می‌شود.

مقاله باید از طریق پایگاه اینترنتی نشریه ارسال شود و نباید برای چاپ به نشریۀ دیگری ارسال یا قبلاً چاپ شده باشد. ارسال هم‌زمان مقاله به سایر مجلات نیز مجاز نیست.

ارسال فرم تکمیل‌شدۀ درخواست چاپ و تعهّدنامه به همراه مقاله الزامی است (فرم درخواست چاپ در نشانی پایگاه اینترنتی نشریه موجود است).

مقالات دریافتی به وسیلۀ دو تا سه داور بررسی می­شود و نتایج داوری به صورت کتبی به نویسندۀ مسئول (ارسال‌کنندۀ مقاله) اعلام خواهد شد.

مهلت ارسال مقالۀ اصلاح‌شده پس از وصول نظر داوران حداکثر دو ماه است.

نشریه هیچ‌گونه تعهّدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات دریافتی ندارد.

اگر مقاله پیش از ارسال به نشریه، در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، موضوع باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخّصات کامل همایش اعلام شود.

صحّت علمی مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان مقاله است و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

در صورت درخواست سردبیر یا داوران نشریه، ارسال برخی از مدارک و مستندات مقاله مانند پرسشنامه، مجوّز، معرّفی­نامه و ... ضروری است.

مقاله باید به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به نثر روان نوشته شده باشد. ضمناً نشریه در ویرایش مقالات پذیرفته‌شده آزاد است. پیشنهاد می­شود که مقاله، قبل از ارسال، به وسیلۀ یکی از کارشناسان ادبی مورد نظر نویسنده ویرایش شود.

رعایت دستور خطّ فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی الزامی است.

 اگر مقاله بر اساس دستورالعمل این نشریه تنظیم نشده باشد، سردبیر نشریه مجاز است بدون بررسی داوران، مقاله را برای تنظیم مجدّد عودت دهد.

نشریه هیچ مسئولیتی را در قبال تأخیر انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت این راهنما ایجاد شود، بر عهده نخواهد گرفت.

تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، تعارض منافع و مشخصات نویسندگان الزامی است.

در صورت انصراف از روند بررسی و داوری مقاله، نویسنده مسئول لازم است انصراف خود را از طریق سایت نشریه (درخواست بازپس گیری مقاله) ارسال نماید، نامه انصراف باید توسط تمامی نویسندگان، امضاء و سپس به صورت فایل PDF ارسال شود.

 

دانلود نمونه شیوه نامه (pdf).

برای دانلود تعهدنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود تضادمنافع اینجا کلیک کنید.

 

تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش ثبت گردند در ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی های تخصصی بیشتر وارد فرایند داوری می شوند. این مقالات بدون نام نویسندگان توسط 3 داور که از سوی سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می‌شوند ارزیابی خواهند شد و نویسنده مسئول از پذیرش، رد یا نیاز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد. چنانچه مقاله کاملاً مطابق موارد ذکرشده در این راهنما بوده و پذیرش کامل داوران را نیز اخذ نماید، پس از اعلام نظر نهایی سردبیر و هیئت تحریریه در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. در صورتی که نویسنده مسئول، تغییرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 30 روز انجام و از طریق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآیند بررسی و داوری حذف می‌شود.

 

  معیارهای پذیرش مقالات برای بررسی(دلایل رد بدون داوری):

  • اصالت مقاله
  • مطابقت موضوعی مقالات ارسالی با ماهیت نشریه
  • نوآوری در مقالات ارسالی
  • استفاده از روش های تحقیقی درست و نوین
  • بکارگیری از روش های علمی در تدوین مقاله

رعایت قالب کلی نگارش مقاله مطابق با فرمت نشریه