* نشریه از زمستان 1392 با نام "مدیریت منابع انسانی در ورزش" با امتیاز علمی تا به امروز به صورت دو فصلنامه (تابستان ـ زمستان) منتشر شده است. این نشریه بر اساس گواهی کتابخانۀ منطقه‌ای علوم و تکنولوژی در مرکز استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه‌سازی شده و در مرکز استنادی علوم جهان اسلام موفق به اخذ ضریب تأثیر (IF) شده است.

 

* کد Doi (شناسه دیجیتال) برای مقالاتی که تا شش ماه آینده منتشر خواهند شد به طور خودکار در سامانه نشریه فعال خواهد شد. پژوهشگران جهت دریافت این کد می توانند به قسمت "مقالات آماده انتشار" مراجعه نمایند.

 

* نشریه پایبند به قوانین بین المللی علیه سوء استفاده علمی شامل داده سازی، تحریف، سرقت ادبی، و غیره می باشد. هرگونه سوء رفتار مشکوک در طی مرور و پروسه داوری، مطابق با دستوالعمل کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

* تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما به هر کسی اجازه می دهند محتوای خود را بارگیری ، استفاده مجدد ، چاپ مجدد ، اصلاح ، توزیع و / یا کپی کند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

 

*نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت محرمانه بوده و فقط در نشریات دانشگاه صنعتی شاهرود به کار می‌رود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

* طبق آیین نامه کمیسیون بررسی نشریات، نشریات علمی مورد تأیید آن سازمان نمی‌توانند بیشتر از ده درصد مقالات چاپی در یک سال را به مقالاتی از یک نویسنده تکراری تخصیص دهند. پیرو این بند آیین نامه و طبق آیین نامه داخلی شورای نشر دانشگاه صنعتی شاهرود مقرر شده است هر نویسنده حداکثر 3 مقاله در جریان بررسی و آماده چاپ در نشریه داشته باشد و تا تعیین تکلیف شدن و یا انتشار سایر مقالات، نشریه نمی تواند مقاله جدیدی را از ایشان وارد مراحل بررسی نماید و از مقالات پذیرفته شده هر نویسنده به جز موارد خاص در سال بیشتر از یک مقاله منتشر نخواهد شد.