چشم انداز

نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، نشریه است علمی که با اهداف مشخص مبادرت به انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حوزه مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش می نماید و درصدد است به برترین نشریه در بین نشریات علمی داخلی در حیطه تربیت بدنی و ورزش تبدیل شود.

اهداف

انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش

انتقال دستاوردهای نظری و کابردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه علوم مدیریت ورزشی

ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی

کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌ مدیریت منابع انسانی در ورزش و نهادینه کردن پژوهش در کشور

تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم مدیریت ورزشی

تلاش برای ورود به و عضویت در پایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی

ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی

ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در حیطه تخصصی نشریه در بین دانشجویان، پژوهشگران و اساتید