کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی علل گرایش به تبانی منابع انسانی و راهبردهای مبارزه با آن در ورزش

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 145-161

10.22044/shm.2021.9792.2230

مینا ملائی؛ محمد صادق افروزه


3. اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-205

10.22044/shm.2019.7103.1759

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی


5. تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

10.22044/shm.2015.605

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی