کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 3
1. اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 195-205

حسین عیدی؛ جواد کریمی؛ مسعود محمدی عسکرآبادی


3. تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-91

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی