ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق

محمد آل طعمه؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مهدی طالب پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2022.11228.2393

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون‌ کشتی عراق بود. روش شناسی: از رویکرد کیفی و از روش گراندد تئوری در این پژوهش بهره گرفته شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی مصاحبه های کیفی نیمه ساختار یافته عمیقی با 16 نفر از جامعه پژوهش که شامل کلیه مدیران ستادی وزارت ورزش، هیات رئیسه ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد و نظام پاداش‌دهی منابع انسانی در ورزش
بررسی تأثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر خلاقیت مبتنی بر فناوری منابع انسانی مجموعه‌های تفریحی ورزشی

حمیدرضا قزلسفلو؛ علی چورلی

دوره 8، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 379-395

http://dx.doi.org/10.22044/shm.2021.8653.2027

چکیده
  هدف: فعال‌سازی و بهره‌وری از سیستم‌های اطلاعاتی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای رشد و ترقی سازمان‌های امروزی تلقی می‌شود. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت (سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری، سیستم اطلاعات اجرایی، سیستم پردازش عملیاتی و سیستم مدیریت اطلاعات) بر خلاقیت مبتنی بر فناوری (محصول خلاق و پردازش ...  بیشتر