ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران

فریبا رافعی دهکردی؛ رسول نظری؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 351-366

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8483.2003

چکیده
  هدف: امروزه سازمان های ورزشی برای کسب مزیت رقابتی در صدد انتخاب مدیرانی هستند که با استفاده از ویژگی تفکر استراتژیک و منابع و امکانات سازمان، در شرایط عدم اطمینان بتوانند با بروز رفتارهایی استراتژیک، تهدید ها و موانع راهبردی را شناسایی کرده و تصمیماتی همسو با اهداف سازمان اتخاذ کنند. پژوهش حاضر قصد دارد مدل رفتار استراتژیک مدیران ...  بیشتر

تحلیل ابعاد عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن

حمیدرضا گوهررستمی؛ مصطفی ملایی نژاد؛ رحیم رمضانی نژاد

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 345-356

https://doi.org/10.22044/shm.2019.5073.1424

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ارتباط بین ابعاد عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بود.روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که به‌ صورت میدانی انجام شد. جامعه‌ی آماری مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان بودند (64 نفر). نمونه آماری به ‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ معصومه خسروی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمدرحیم رمضانیان

دوره 5، شماره 1 ، دی 1396، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2018.4459.1336

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش‌های گروهی ایران بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که جامعه آماری آن را 776 نفر از ورزشکاران تیم‌های لیگ برتر بودند که 360 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. این ابزار با 86 شاخص در مقیاس 5 ارزشی لیکرت تدوین گردید و با استفاده ...  بیشتر

شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ سیده لیلا خلیلی نودهی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 231-244

https://doi.org/10.22044/shm.2016.839

چکیده
  چکیده : هدف: شناسایی و اولویت بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران رشته قایقرانی ایران هدف اصلی تحقیق حاضر بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و 160 نفر از زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران در سطح قهرمان ملی به صورت تمام شمار، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که 150 نفر از آنان (93/75 %) در تحقیق شرکت کردند. بعد از بررسی ...  بیشتر

انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا

دوره 3، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 13-23

https://doi.org/10.22044/shm.2016.708

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا است.روش شناسی: جامعه آماری تحقیق را کلیه داوطلبان شرکت‌کننده در " کنگره ملی علوم ورزشی نیاز نسل فردا" تشکیل داده‌اند(70=N). به علت پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه تحقیق برابر با جامعه تحقیق درنظر گرفته شد که در نهایت 62 داوطلب(88درصد) ...  بیشتر

رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی

رحیم رمضانی نژاد؛ سعید مهرابی دلجو؛ سید مهدی محمدی؛ کاظم هژبری

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22044/shm.2014.542

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش طبق آمار هیئت ورزش‌های همگانی، 1200 نفر شرکت‌کننده سازمان‌یافته در برنامه‌های ورزش همگانی رشت بودند که تعداد 350 نفر ...  بیشتر

بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات کشتی آزاد و فرنگی لیگ برتر ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ دانا زمردی؛ حسن اسدی؛ کاظم هژبری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، ، صفحه 49-59

https://doi.org/10.22044/shm.2014.275

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ایران هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن کلیه تماشاگران بالاتر از 14 سال بودند که در تماشای ...  بیشتر