مقاله مستقل
ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام

ابوذر سوری؛ بهرام یوسفی؛ کیوان شعبانی مقدم

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22044/shm.2013.272

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و مؤلفه­های آن (معنی­دار بودن، شایستگی، استقلال و تأثیرگذاری) با امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان­های کرمانشاه و ایلام بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره پژوهش­های کاربردی قرار می­گیرد. جامعه آماری، کلیه کارکنان ادارات ورزش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان

نوشین بنار؛ نسرین احمدی؛ فریبا کریمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 11-24

https://doi.org/10.22044/shm.2013.273

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان است. تحقیق حاضر بر اساس نوع هدف کاربردی و بر اساس نحوه گرد آوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران زن فعال استان گیلان در سطح ملی،بین المللی، لیگ برتر و مربیان،کارشناسان ورزش ،نایب رئیسان هیاتها و داوران زن بودند. نمونه آماری شامل 300 نفر بود که به صورت ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

حسین عیدی؛ حبیب هنری؛ ولی ناصری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22044/shm.2014.278

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیون­های ورزشی منتخب بود. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 220 نفر از کارکنان تمام وقت یازده فدراسیون منتخب پزشکی ورزشی، دو و میدانی، دوچرخه سواری، جودو، بسکتبال، شنا، کاراته، تیر و کمان، بولینگ، شطرنج ...  بیشتر

پژوهش های بنیادی
دیدگاه صاحب نظران در باب چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور

ژاله معماری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 37-48

https://doi.org/10.22044/shm.2014.274

چکیده
  چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق، تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران در چالش‌های ارزیابی مربیان ملی با رویکرد تصمیم محور بود. روش تحقیق: تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه‌ای در 35 سوال پاسخ‌بسته که روایی آن تائید و طی یک مطالعه مقدماتی ضریب‌پایایی آن 974/0 تعیین(01/0 Pیافته‌ها: ارزیابی مربیان به‌ترتیب بر ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات کشتی آزاد و فرنگی لیگ برتر ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ دانا زمردی؛ حسن اسدی؛ کاظم هژبری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 49-59

https://doi.org/10.22044/shm.2014.275

چکیده
  هدف: تماشاگران مانند ورزشکاران از مشتریان اصلی ورزش هستند که انگیزه حضور آنها در رقابت­های ورزشی بسیار مهم است. از این رو، بررسی انگیزه حضور و رضایت تماشاگران مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی ایران هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. روش­شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن کلیه تماشاگران بالاتر از 14 سال بودند که در تماشای ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

حسین پورسلطانی زرندی؛ رامین ایرجی نقندر

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22044/shm.2014.276

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش­شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ کارکنان اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (50=N) تشکیل می­دادند و نمونۀ آماری برابر با حجم جامعه ...  بیشتر

مقاله مستقل
رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

امین کلانی؛ عزت الله ترخانی؛ امیرمسعود محمدی شمس آبادی؛ سجاد طیبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1392، صفحه 73-84

https://doi.org/10.22044/shm.2014.277

چکیده
  هدف: تعیین ارتباط بین ابعاد قابلیت­های یادگیری و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این وزارتخانه، در سال 1392 تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان، 169 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می­دهند (169n=). ابزار جمع­آوری اطلاعات، ...  بیشتر