آینده پژوهی در منابع انسانی در ورزش
دیده بانی شاخص های مؤثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران

سید محمد حسین رضوی؛ فروغ محمدی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 273-293

https://doi.org/10.22044/shm.2021.10318.2301

چکیده
  هدف مقاله حاضر دیده بانی شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران از طریق شناسایی شاخص های مؤثر در این حوزه است.با بهره گیری از رویکرد پویش محیطی ( ابزارهای دلفی، مصاحبه و مطالعات گزارش ها، مقالات و کتب متعدد حوزه صنعت ورزش، مدیریت کلاس جهانی، دیگر علوم مرتبط ) 230 متغیر مؤثر در محیط عمومی و نزدیک صنعت ورزش احصا شدند. ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ رضا محمد کاظمی

دوره 8، شماره 1 ، دی 1399، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8079.1932

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در کسب ‌و کارهای تولیدی ورزشی ایران انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی-پیمایشی اجرا گردید. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 107 نفر از خبرگان شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

طراحی الگوی شایستگی‌های محوری اعضای هیأت علمی در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

میثم نوری خان یوردی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 367-385

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7856.1882

چکیده
  شایستگیهای اعضای هیات علمی لازمه تجاری سازی یافته‌های دانشگاهی است. قبل از تجاری سازی یافته‌های دانشگاهی اعضای هیات علمی باید شایستگی‌هایی را داشته باشند یا شایستگیهای وجودی خود را توسعه دهند که بتوانند یافته های خود و دانشجویان را تجاری سازی کنند. هدف از این پژوهش بهره‌گیری از رویکرد گراندد تئوری در جهت طراحی الگوی شایستگیهای ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة صنعت ورزش ایران با رویکرد داده‌بنیاد

شمس الدین رضایی؛ مژگان صالحی پور

دوره 6، شماره 1 ، دی 1397، ، صفحه 89-107

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7342.1790

چکیده
  هدف: امروزه صنعت ورزش می‌تواند به‌عنوان ابزاری بسیار مؤثر و کارآمد در جهت تحقق اهداف توسعة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به‌کار گرفته شود. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر صنعت ورزش ایران انجام شده است.روش‌شناسی: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. روش گردآوری داد‌ه‌ها، ...  بیشتر