پژوهشی کاربردی
رابطۀ وضعیت اجتماعی- اقتصادی و فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی ‌کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی

رحیم رمضانی نژاد؛ سعید مهرابی دلجو؛ سید مهدی محمدی؛ کاظم هژبری

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22044/shm.2014.542

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و میزان فعالیت بدنی با کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کاری افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش طبق آمار هیئت ورزش‌های همگانی، 1200 نفر شرکت‌کننده سازمان‌یافته در برنامه‌های ورزش همگانی رشت بودند که تعداد 350 نفر ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مطالعه موردی (دبیران تربیت‌بدنی شهرستان‌های استان تهران)

سمانه خمارباقی؛ لیلا صباغیان راد؛ علی محمد امیرتاش؛ دنیا پاداش

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 13-21

https://doi.org/10.22044/shm.2014.543

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین سهم نسبی مهارت مدیریت بر خود در عوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت­بدنی شهرستان­های استان تهران انجام­گرفت. روش­شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل 1719 معلم تربیت­بدنی آموزش‌وپرورش شهرستان­های استان تهران بود. از میان آن‌ها طبق جدول مورگان 315 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ـ طبقه­ای برگزیده شدند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمدحسین شوهانی؛ سردار محمدی؛ پریوش نوربخش

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22044/shm.2014.544

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد که به­صورت میدانی انجام‌گرفته است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 746 نفر تشکیل دادند و تعداد 255 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
پیش بینی تعهد سازمانی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه ها ازطریق رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل آنان

مجید رجبی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 35-44

https://doi.org/10.22044/shm.2014.545

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل مدیران تربیت­بدنی دانشگاه­ها بود. همچنین بررسی این مطلب ‌که رضایت شغلی و عجین‌شدن با شغل، چگونه تعهد سازمانی را پیش­بینی می­کنند. روش­شناسی: روش تحقیق همبستگی، به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع­آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری را مدیران ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

فریبرز فتحی؛ میرحسن سید عامری؛ آرمان ویسی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22044/shm.2014.546

چکیده
  هدف:هدف از این تحقیق، بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش وجوانان شمال­غرب ایران می‌باشد. روش­شناسی: روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بود که به شیوه میدانی انجام‌شد. جامعه آماری شامل 320 نفر از کارکنان مرد و زن ادارات کل ورزش و جوانان شمال­ غرب کشور بودند که بر اساس روش نمونه­گیری غیر تصادفی هدفمند  263 نفر انتخاب‌شدند. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تبیین رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه از دیدگاه اعضای فدراسیون‌های برتر المپیکی ایران

محمد هادی قاسمی؛ علی اصغر درودیان؛ سیده شادی مرتضوی

دوره 2، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 59-69

https://doi.org/10.22044/shm.2014.547

چکیده
  هدف: جو سازمانی، یکی از ویژگی­های مهم مجموعه­های نظام­مند انسانی است و ارزیابی آن به شناخت عوامل متنوع بر هر سازمانی کمک‌ می­کند. از این­رو، هدف از تحقیق حاضر، مطالعه رابطه جو سازمانی و اعتماد دوگانه (افقی ـ عمودی) از دیدگاه اعضای فدراسیون­های برتر المپیکی ایران (کشتی، وزنه­برداری، تکواندو و دو و میدانی) بود. روش­شناسی: ...  بیشتر