مقاله مستقل آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی

ناصر بای؛ نازمحمد واحدی؛ حمیدرضا قزلسفلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13710.2588

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثر اثر مهارت مربیگری مدیران بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان با نقش میانجی بازآفرینی شغلی بود. این پژوهش کاربردی بوده و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی اجرا شد. کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان گلستان تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش بودند (230 نفر). با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
اکتشاف مولفه‌های قابلیت‌ بازاریابی ورزشی نیروی انسانی در فوتبال عراق

مثنی محمد نصراوی؛ سید محمد کاشف؛ محسن بهنام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13677.2586

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر اکتشاف مولفه‏های قابلیت بازاریابی ورزشی نیروی انسانی فوتبال عراق بود. روش‌شناسی: این پژوهش با ماهیت اکتشافی و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در رابطه ‌با قابلیت‏های بازاریابی و کسب درآمد نیروی انسانی انجام شد. از آنجایی که در کشور عراق ضعف این تحقیقات بسیار وجود دارد و ادبیات پژوهش کمی موجود بود، از این رو ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی پیامدهای نگرشی منابع انسانی در ورزش مانند، رضایت شغلی، تعهد شغلی و سازمانی و ...
تأثیر عشق به ورزش بر وفاداری هواداران ورزشی با نقش میانجی تجارب هیجانی

خدیجه مشدنژاد؛ حسن بحرالعلوم؛ منصوره مکبریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13910.2601

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر عشق به ورزش بر وفاداری هواداران ورزشی با نقش میانجی تجارب هیجانی انجام شد. روش‌شناسی: روش پژوهش با توجه به ماهیت از نوع توصیفی– همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی بود. جامعۀ آماری شامل هواداران تیم‌های ورزشی والیبال، بسکتبال، سوارکاری و فوتبال استان گلستان بودند که با برآورد حداقل 2 و حداکثر10 برابر تعداد ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی مدیریت استعداد و رهبری در منابع انسانی در ورزش
نقش رهبری خدمتگزار و رهبری طنین‌انداز در قلدری درک شده کارکنان با توجه به اثر شفقت سازمانی و باورهای بدبینی اجتماعی کارکنان

مرضیه دهقانی زاده؛ حیدر حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13900.2600

چکیده
  هدف: رفتارهای انحرافی کارکنان مانند قلدری در محیط کار، پیامدهای منفی زیادی برای کارکنان، گروه‌ها و سازمان‌ها دارد؛ لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری خدمتگزار و رهبری طنین‌انداز جهت کاهش قلدری درک شده کارکنان با توجه به اثر شفقت سازمانی و باورهای بدبینی اجتماعی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان یزد بود. روش‌شناسی: پژوهش ...  بیشتر

طرح پژوهشی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
تأثیر نقش رهبری اخلاقی مدیران مدارس در تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی: نقش واسطه‌ای مالکیت روانی

حمیدرضا قزلسفلو؛ ناصر بای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14297.2629

چکیده
  مدیران اخلاقی تاثیر بسزایی در عملیاتی کردن بهینه برنامه‌های آموزشی مدارس و دستیابی به اهداف آموزشی سازمان دارد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس در تسهیم دانش معلمان بدنی بر اساس نقش واسطه ای مالکیت روانی بود.روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان ...  بیشتر

مقاله مستقل فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در عصر دیجیتال

جواد کریمی؛ لیلا سلطانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14267.2628

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در عصر دیجیتال انجام شد. روش شناسی: روش اجرا از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان شامل اساتید مدیریت ورزشی با تجربه آموزشی و پژوهشی مرتبط و مدیران و کارشناسان با تجربه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بودند. بر اساس شاخص اشباع ...  بیشتر

گزارش تحقیقاتی مدیریت منابع انسانی در ورزش شامل کارکنان حقوق بگیر، نیروهای داوطلب و مشتریان
شناسایی عوامل موثر بر توسعه بهره وری سرمایه های انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از طریق فعالیت های ورزشی در کلانشهر مشهد

امیر اورلی؛ مهدی طالب پور؛ جواد محمدخانی؛ وحید ساعت چیان؛ سعید خیاط مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14078.2621

چکیده
  چکیده: هدف: هدف پژوهش حاضرشناسایی عوامل موثر بر توسعه بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از طریق فعالیت‌های ورزشی در کلانشهر مشهد بود. روش شناسی:از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت پژوهش در دسته تحقیقات اکتشافی است که اجرای آن با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل مدیران ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی آموزش، یادگیری و توسعه منابع انسانی در ورزش
طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت بدنی ایران

شهاب بهرامی؛ ملیحه اسلامی؛ محسن وحدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.13631.2583

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش طراحی الگوی نیازسنجی آموزشی معلمان تربیت‌بدنی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق این پژوهش کیفی (تحلیل محتوا و تحلیل تم) و از نظر هدف کاربردی بود. پژوهش در دو بخش، تحلیل اسناد تحولی اصلی (برنامه درس ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه تربیت‌بدنی، سنجش و ارزشیابی و تعلیم و تربیت، کارشناسان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی کارکردهای مدیریت منابع انسانی در ورزش
طراحی مدل توسعه برند منابع انسانی در سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات ورزش و جوانان استان تهران)

محبوبه نقوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14093.2616

چکیده
  هدف: پژوهش با هدف طراحی مدل توسعه برند منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات ورزش و جوانان استان تهران) انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش با توجه به نحوة جمع‌آوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و معاونان ورزشی ادارات ورزش و جوانان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی مدیریت منابع انسانی پایدار و مسئولیت پذیر در ورزش
ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز با پایداری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز

بهزاد عزیزی؛ محمود فاضل بخششی؛ مرضیه خلیفه سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22044/shm.2024.14132.2618

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی سبز با پایداری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز انجام شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان به تعداد ...  بیشتر